Nieuwjaarsbrand

Nazorg Volendam

Op 1 januari 2001 is Volendam getroffen door de Nieuwjaarsbrand in Café de Hemel. Als gevolg van deze korte, maar hevige brand verliezen 14 jonge mensen het leven en lopen meer dan 350 jongeren lichamelijke en/of geestelijke verwondingen op. Nazorgvolendam.nl is het vervolg op de website van CRN Het Anker dat per 01-01-07 is opgeheven. CRN Het Anker is destijds opgericht om begeleiding op maat te geven aan alle getroffenen en betrokkenen van de Nieuwjaarsbrand. De nazorg van de ramp is tot op de dag van vandaag ondergebracht bij het Stadskantoor van de gemeente Edam-Volendam.

Contact

Nazorg Nieuwjaarbrand
Stadskantoor
W. van der Knoopdreef 1
1132 KN
Volendam

Wil je met iemand praten? Dat kan!

We merken dat de gebeurtenissen rondom de Nieuwjaarsbrand voor velen tot op de dag van vandaag impact hebben. Of dat nu komt door dingen die gebeuren in je eigen omgeving, documentaires die je ziet op tv of andere gebeurtenissen. Het kan zo zijn dat je ineens vragen hebt en moeite hebt om bepaalde zaken te kunnen plaatsen. Maar het kan zijn dat je er nu pas aan toe bent om te praten over wat je hebt meegemaakt. Dan kan het helpen om met iemand in gesprek te gaan daarover.

Via Arq (het Nationaal Psychotrauma Centrum) kunnen wij regelen dat je snel aan de beurt bent. Wij hebben daar afspraken over gemaakt, zodat je niet op een lange wachtlijst terecht komt en snel weet wanneer je terecht kunt.

Heb je daar interesse in, stuur dan een mail naar: nazorg@edam-volendam.nl

Ga snel naar