Veelgestelde vragen

  • Regelingen en voorzieningen
  • Psychosociale nazorg
  • Lichamelijke problemen

Als u vragen heeft, kunt u deze mailen naar nazorg@edam-volendam.nl

Alle vragen worden strikt vertrouwelijk behandeld!

Meer informatie

Vraag

Ik moet een operatie ondergaan om mijn brandwondenlittekens te verfraaien. Ik heb hiervoor een aanvraag ingediend bij mijn zorgverzekeraar maar de aanvraag is afgewezen omdat het een cosmetische ingreep betreft. Is er wellicht nog een andere mogelijkheid om de kosten van deze operatie (voor een deel) vergoed te krijgen?

Antwoord

Het is mogelijk om op grond van de kostenregeling de volledige kosten of een deel daarvan vergoed te krijgen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het Wmo+ Loket. De afwijzing van je verzekeraar dient in ieder geval bij de aanvraag bijgevoegd te worden. Uiteraard kunnen wij je behulpzaam zijn bij het indienen van de aanvraag.

Vraag

Ik ben als zelfstandig ondernemer aangewezen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van het UWV, de zgn. vangnetverzekering. De premie hiervoor is echter veel hoger dan die van een particuliere verzekering. Kan ik hier een vergoeding voor krijgen?

Antwoord

Als er sprake is van verhoging van de premie is het mogelijk hiervoor een aanvraag in te dienen op grond van de kostenregeling. Belangrijk is bij deze aanvraag dat de relatie tot de ramp kan worden aangetoond, alsmede de meerkosten ten opzichte van een normale polis. Het Wmo+ loket kan je helpen bij het verzamelen van deze gegevens en het indienen van de aanvraag.

Let wel, alleen de meerkosten komen voor vergoeding in aanmerking. Wel is het mogelijk de aanvraag met terugwerkende kracht in te dienen, als je bijvoorbeeld vorig jaar al met de verhoogde premie bent geconfronteerd.

Vraag

Ik ben zelfstandig ondernemer en word bij de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering geconfronteerd met een verhoogde premie of uitsluiting van de verzekering als gevolg van bij de Nieuwjaarsbrand opgelopen letsel. Bestaat hier een regeling of voorziening voor?

Antwoord

Voor de meeste verzekeringen geldt er geen acceptatieplicht. Dat wil zeggen dat verzekeraars zelf mogen bepalen of ze u accepteren voor de verzekering of niet. Ook mogen ze zelf de voorwaarden bepalen om u te accepteren.

Verzekeringsmaatschappijen schatten aan de hand van de medische informatie die zij hebben verkregen, via een gezondheidsverklaring of een medische keuring, uw risico op arbeidsongeschiktheid. Op grond hiervan kunnen zij een bijzondere voorwaarde opleggen. Dat kan zijn een uitsluiting voor al bestaande aandoeningen of ze kunnen een wachttijd instellen.

U kunt allereerst vragen om een motivering van de beslissing. Bent u het na de toelichting niet eens met de afwijkende acceptatievoorwaarden, dan kunt u bezwaar tegen deze beslissing aantekenen. Het Anker kan u hier bij helpen.

U kunt via uw huisarts of specialist proberen zoveel mogelijk positieve informatie over de prognose of ontwikkeling van uw aandoening naar voren te brengen. U kunt eventueel vragen om een medische keuring of als er al een keuring heeft plaatsgevonden een tweede keuring door een onafhankelijke arts.

Bij gezondheidsklachten die kunnen genezen, kunt u proberen een tijdelijke termijn voor de bijzondere voorwaarde af te spreken waarna u om een nieuwe beoordeling vraagt. Dit wordt het recht op revisie genoemd. Deze mogelijkheid bestaat alleen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en/of ziektekostenverzekeringen. De afgesproken termijn moet u wel zelf in de gaten houden. Ook moet u zelf om een nieuwe beoordeling vragen. Het is verstandig om deze afspraak schriftelijk te laten vastleggen.

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de verzekeraar niet verplicht een alternatief aan te bieden. De mogelijkheid bestaat om in deze situatie bij het UWV wel geaccepteerd te worden voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, de zogeheten vangnetverzekering. Welke voorwaarden in jouw persoonlijke situatie van belang zijn kan het UWV je vertellen. Meer informatie kan je vinden op www.uwv.nl

Voor vragen en informatie kunt u altijd terecht bij het Wmo+ loket bij de gemeente.

Vraag

Ik zit de laatste tijd niet zo lekker in mijn vel. Ik pieker veel, slaap niet goed en ik kan me ook niet zo goed concentreren. Graag zou ik een overzicht willen hebben van wat er aan psychische hulp wordt geboden in en om Volendam zouden jullie dat kunnen geven?

Antwoord

Als je psychische hulp nodig hebt zijn er verschillende instanties waar je naar toe kan gaan.
In onderstaand overzicht kun je lezen wat maatschappelijk werk, de GGZ instellingen Dijk en Duin(het vroegere Riagg) en het Spel psychologen praktijk voor u kan betekenen.
Voor Dijk en Duin en Spel psychologenpraktijk heeft u een verwijskaart nodig van de huisarts. Voor maatschappelijk werk niet.

Algemeen maatschappelijk werk

Wat biedt Algemeen maatschappelijk werk (AMW)
We krijgen allemaal wel eens te maken met situaties waar we niet tegen opgewassen zijn. Het kan prettig zijn om dan met een deskundige te praten. AMW biedt hulp bij onder andere:
– Relaties.
– Eenzaamheid.
– Opvoedingsvragen.
– Rouwverwerking.
– Depressiviteit.
– Mishandeling.
– Problemen op het werk.
– Budgetbegeleiding.
– Psychosociale gevolgen van lichamelijke klachten.

Hoe gaat de hulp bij het algemeen maatschappelijk werk in zijn werk?
U kunt altijd vrijblijvend bellen voor een oriënterend gesprek. Daarna kijkt het maatschappelijk werk met u welk vervolg u het best past; bijvoorbeeld individuele gesprekken, gesprekken samen met uw partner of misschien wilt u deelnemen aan een groep. Soms wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening. De duur en vorm van de hulpverlening is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Zijn er kosten verbonden aan de hulpverlening van het AMW?
AMW is een algemene voorziening die door de gemeenten wordt betaald. Iedereen die hulp van AMW kan gebruiken kan er gratis en zonder verwijzing terecht.
Aanmelding:
Het algemeen maatschappelijk werk is iedere werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur bereikbaar:
– Voor aanmeldingen en verwijzingen
– voor vragen, informatie en advies
– voor een afspraak voor een persoonlijk gesprek

Adres; telefoonnummer

Onderdeel van het maatschappelijk werk is sociaal raadslieden werk
Sociaal Raadsliedenwerk is er voor vragen en problemen op sociaaljuridisch gebied in Zaanstad en Purmerend. Daarbij kunt u onder meer denken aan:
· Werk en inkomen.
· Sociale uitkeringen en voorzieningen.
· Belastingkwesties.
· Onderwijs en studiefinanciering.
· Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden).
· Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden).

De hulpverlening is in principe kosteloos.
De Sociaal Raadslieden bieden informatie en advies, dienstverlening, verwijzing, bemiddeling, hulp en signalering.
· Informatie en advies.
· Dienstverlening.
Bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of het schrijven van brieven.
· Bemiddeling.
Bijvoorbeeld als u er zelf met de betrokken instanties niet goed uitkomt.
· Hulp.

Voor telefonische informatie en advies en voor het maken van afspraken voor het spreekuur zijn zij via hun bureaudienst bereikbaar.
Maandag tot en met donderdag 9.00 – 11.00 uur. Telefoon: 075 – 631 41 14.

U kunt daarnaast op maandag tot en met donderdag van 11.00-12.00 uur bij hen op kantoor langskomen voor het maken van een afspraak en voor kortdurende dienstverlening (maximaal 5 minuten).
Voor een afspraak kunt u bellen naar het bureau in Zaandam:
Peperstraat 135
1502 AE Zaandam
075-6314114

Over GGZ Dijk en Duin
GGZ Dijk en Duin is een instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Zij bieden hulp aan mensen met uiteenlopende psychische en psychiatrische problemen. Die hulp kan bestaan uit behandeling, begeleiding of verpleging. Maar ook uit cursussen en voorlichting, om erger te voorkomen. Soms gaat het maar om één enkel gesprek; soms om opname voor dag en nacht. Wat ze bieden is afhankelijk van wat iemand wil, kan en nodig heeft. Het soort klachten, maar ook leeftijd, sekse en leefomstandigheden spelen hierbij een rol.

Aan wie biedt GGZ Dijk en Duin hulp?
Wanneer u last krijgt van psychische problemen, kunt u deze vaak zelf of met behulp van familie en vrienden oplossen. Anders kunt u terecht bij uw huisarts of het maatschappelijk werk. Soms is dat echter onvoldoende. U kunt dan bij GGZ Dijk en Duin terecht voor gespecialiseerde hulp.
GGZ Dijk en Duin biedt hulp aan jeugdigen (tot 21 jaar), volwassenen (21 tot 65 jaar) en ouderen (vanaf 65 jaar).

Psychische problemen
Iedereen heeft af en toe wel eens last van psychisch ongemak. Je zit niet lekker in je vel. Je voelt je eenzaam of angstig. Eigenlijk net zo als je af en toe last hebt van griep of vermoeidheid. Dat hoort bij het leven. Iets anders wordt het als je langdurig gaat lijden onder je klachten. Als je bijvoorbeeld depressief of in de war raakt en je leven loopt niet meer zoals je wilt. Dan heb je een psychisch probleem. Psychische problemen komen niet zelden voor. 25% van de mensen krijgt er in zijn of haar leven wel eens mee te maken. Het is dus niks bijzonders, en zeker niet raar, maar wel heel vervelend.

Hoe kunt u zich aanmelden

Meestal is eerst een verwijzing nodig.
In het algemeen zult u door de huisarts worden verwezen naar GGZ Dijk en Duin. Kinderen of jongeren kunnen ook via Bureau Jeugdzorg, de schoolarts of de kinderarts worden verwezen. Ouderen worden vaak via een indicatiebesluit verwezen door een Regionaal Indicatie Orgaan. Maar daarnaast kunt u ook door een andere hulpverlenende instelling worden doorverwezen. Voor deelname aan een cursus of voorlichtingsbijeenkomst heeft u géén verwijzing nodig. U kunt dan zelf direct telefonisch contact opnemen.

Een afspraak. Nadat u een verwijzing heeft gekregen, belt u voor een afspraak met GGZ Dijk en Duin:
· locatie Purmerend (0299) 68 95 00

Meestal kunt u binnen 3 tot 5 weken terecht voor een eerste gesprek.

Hoe gaat het dan verder? Via gesprekken en eventueel aanvullende onderzoeken wordt in kaart gebracht wat uw problemen zijn. Dit duurt meestal enkele weken. De informatie uit de gesprekken en onderzoeken wordt in een team van hulpverleners besproken om een voorstel voor uw behandeling te maken. In het adviesgesprek wordt dit voorstel aan u voorgelegd. Voor kinderen jonger dan 12 beslissen de ouders of er gestart wordt met de behandeling of begeleiding. Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar, beslissen de jongere en de ouders samen. Vanaf 16 jaar mag iedereen zelfstandig de beslissing nemen. Vervolgens gaat, mogelijk na enkele weken de behandeling van start.

Wat zijn de kosten? Over het algemeen zijn aan de behandeling of begeleiding geen kosten verbonden. Voor psychotherapie betaalt u een eigen bijdrage € 15 per keer. Voor preventieactiviteiten betaalt u de kostprijs van het gebruikte cursusmateriaal (variërend van kosteloos tot €35,- per cursus).

Welke soorten hulp zijn er?
Een preventiecursus is er om te voorkomen dat lichte klachten verergeren. Door middel van informatie en oefeningen leert u beter met klachten of met uw leefsituatie om te gaan. De cursussen duren vaak 6 tot 15 weken. Ze worden gegeven op een van de locaties van Dijk en Duin of op een andere locatie, bijvoorbeeld in een buurthuis.

Individuele gesprekken met een hulpverlener kunnen ondersteunend van aard zijn maar ze kunnen ook bestaan uit gerichte therapie. In de meeste gevallen vinden deze gesprekken plaats op één van de locaties van GGZ Dijk en Duin. Bij oudere mensen en mensen met langdurige psychische problemen vinden de gesprekken vaak ook thuis plaats. Als u af en toe of wekelijks een gesprek heeft spreekt men van ambulante of poliklinische hulp. Dit komt het meest voor. Heeft u echter meerdere keren per week gesprekken maar slaapt u gewoon thuis dan heet het deeltijd. Gesprekken kunnen ook onderdeel zijn van een opname. Soms zijn de problemen namelijk zo ernstig dat opname het beste is. Mensen verblijven dan op een locatie van Dijk en Duin. De opnametijd wordt altijd zo kort mogelijk gehouden.

Relatie of gezinstherapie is gericht op (echt)paren waarvan één of beide psychische problemen heeft en is gericht op problemen in het gezin. Patronen in hoe gezinsleden met elkaar omgaan worden onderzocht. En u oefent met effectieve manieren van communiceren.

Groepstherapie is een therapievorm waarin veel problemen effectief kunnen worden aangepakt omdat de groepsdeelnemers veel bij elkaar herkennen en van elkaar kunnen leren. Groepstherapie kan in ambulante vorm of in deeltijd vorm plaatsvinden. Ook kan het onderdeel zijn van een opname (voor uitleg ‘ambulant’ zie individuele gesprekken).

Speltherapie is speciaal bedoeld voor kinderen omdat zij zich vaak beter uiten door spel dan door vertellen. Een hulpverlener praat met een kind via spelen en met speelgoed. Naarmate een kind ouder wordt zullen ‘echte’ gesprekken een centralere rol gaan spelen.

Ouderbegeleiding gebeurt vaak als een kind al in behandeling is. Omdat het belangrijk is dat de ouders weten wat er met hun kind gebeurt. Ook kunnen ze vaak ondersteuning gebruiken bij de opvoeding.

Diagnostiek betekent dat met behulp van onder meer gesprekken, vragenlijsten of tests wordt onderzocht wat precies de klachten en het probleem van iemand zijn.

Medicatie is bij veel soorten psychische problemen een effectieve behandelvorm. Vrijwel altijd worden medicijnen gecombineerd met een andere behandelvorm.

Crisisopvang is nodig wanneer iemand in acuut psychische nood is. De huisarts schakelt dan onze crisisdienst in. Dit kan overdag, ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Een hulpverlener biedt dan hulp op locatie van GGZ Dijk en Duin of bij u thuis.

SPEL Waterland – Amstelland

Is een praktijk voor psychologische hulpverlening in de eerstelijns gezondheidszorg met vestigingen in Purmerend, Amstelveen en Volendam. De praktijk SPEL (Samenwerking Psychologen Eerste Lijn) is in 1987 opgezet vanuit de filosofie dat de ontmoeting met de cliënt centraal staat. De ontmoeting met de ander is een belangrijk gegeven binnen de therapie. Het op gang brengen en houden van het ervaren hoe men in de wereld staat is het centrale thema.

Door wie wordt u geholpen:
Door eerstelijnspsychologen. Zij zijn naast o.a. huisartsen en maatschappelijk werk, werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg.
Hoewel de meeste cliënten verwezen worden door de huisarts, kunt u ook rechtstreeks terecht bij eerstelijns- psychologen.
U kunt zich direct, zonder lange wachttijden en zonder intakeprocedure aanmelden.
Onder eerstelijns psychologische hulpverlening wordt diagnostiek, behandeling en advies verstaan.
Er wordt zoveel mogelijk getracht zorg op maat te bieden, door direct in te gaan op de specifieke hulpvraag van elke cliënt.

Waarvoor kunt u zich aanmelden?
· Psychische klachten zoals: angst, schuld, depressie, dwangklachten, overspannenheid, rouw, agressieproblemen, PTSS
· Opvoedingsproblemen
· Arbeidsgerelateerde problematiek
· Psychosomatische klachten, zoals bijvoorbeeld vage lichamelijke klachten
· Relationele problemen
· Seksuele problemen

Aanmelding
De cliënt meldt zich, al dan niet, na verwijzing van de huisarts aan bij het secretariaat. Binnen een week neemt de behandelaar, die zowel de intake als de behandeling doet, contact op met de cliënt. Op deze manier wordt vanaf het eerste contact vorm gegeven aan de ontmoeting tussen cliënt en behandelaar.
Samen met de cliënt wordt bekeken welke benadering het best bij hem/haar past, daarbij kan gebruik worden gemaakt van testdiagnostiek. In een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van een psychiatrisch medicatie- c.q. behandeladvies.
Daarvoor is, om de lijnen kort te houden, in de praktijk 1 keer per week een psychiater aanwezig, met wie een jarenlange samenwerking bestaat, waardoor deze goed aansluit bij de werkwijze van SPEL .
In de behandeling wordt gebruik gemaakt van een 2-sporen-beleid, dat wil zeggen er wordt gewerkt aan de door de cliënt gepresenteerde klacht, maar ook aan de betekenis die deze klacht heeft voor het leven van de cliënt en diens partner/omgeving, met andere woorden de gehele mens in relatie tot zijn omgeving.

Uit de literatuur is gebleken, dat voor een bepaalde groep cliënten met specifieke klachten zoals bijvoorbeeld verwerkingsproblematiek, post traumatische stress stoornis, overbelasting, stemmingsstoornissen en burnout, de reguliere psychologische behandeling te weinig resultaten oplevert. Het is dan belangrijk op meerdere terreinen tegelijk een ingang te vinden bijvoorbeeld door een combinatie van verbale en non-verbale therapievormen Bovendien kan een verandering van omgeving voor deze groep cliënten heilzaam werken.
Voor deze cliënten heeft Psychologenpraktijk SPEL Waterland-Amstelland een gestructureerd hulpaanbod ontwikkeld op een ranch van 15 ha. in het noorden van Spanje aan de voet van de Spaanse Pyreneeën, de Rainbow Ranch.

Rainbow Ranch
De ranch biedt weidse uitzichten over besneeuwde bergtoppen, heuvels en landerijen en ligt 30 km. van de Middellandse Zee. Naast maneges, stallen, wandel- en mountainbikepaden en boomgaarden zijn er verschillende dieren zoals schapen geiten, ganzen, pony’s, paarden en honden aanwezig, die zoveel mogelijk op een natuurlijke manier worden gehouden. Bovendien zijn er faciliteiten voor het uitoefenen van verschillende creatieve, meditatieve, recreatieve en sportieve activiteiten. De ranch heeft accommodatie voor 12 personen in de vorm van mobilhomes. Water en elektriciteit worden verkregen via natuurlijke bronnen.
Rainbow Ranch heeft een Nederlandse eigenaar, die nauw samenwerkt met SPEL. Hij geeft paardrijlessen volgens de methode van de Western Free Riding en treedt op als sociotherapeut bij de door SPEL gehanteerde therapievormen die grotendeels ontleend zijn aan de in de Verenigde Staten en Duitsland ontwikkelde Equine Assisted Psychotherapy (EAP).
Er worden verschillende, grotendeels op deze methode gebaseerde, programma’s aangeboden, zowel individueel als in systeem- of groepsverband . Alle programma’s zijn gericht op het faciliteren dan wel versnellen van het ( psycho)therapeutisch proces, dat voortgang krijgt binnen het behandelaanbod van SPEL Waterland-Amstelland.

Er zijn periodes dat er van de faciliteiten van Rainbow Ranch gebruik kan worden gemaakt door particulieren zonder tussenkomst van het SPEL Dit is met name bedoelt voor mensen die van rust en stilte houden en die een vakantie willen die in het teken staat van “terug naar de natuur”.
Paardrijlessen en eerdergenoemde faciliteiten zijn dan ook mogelijk.

Waar is het Spel Gevestigd
De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag.
Voor informatie, het doorgeven van boodschappen, aanmelding e.d. zijn zij te bereiken op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

De praktijk in Volendam:
p/a Julianaweg 192 d, na telefonische afspraak
1131 DL Volendam
tel: 0299 435414 / fax: 0299 471091
e-mail: purmerend@spelwaterland-amstelland.nl

De praktijk in Purmerend:
Veilinghof 6
1442 CT Purmerend
tel: 0299 435414 / fax: 0299 471091
e-mail: purmerend@spelwaterland-amstelland.nl

De praktijk in Amstelveen
De Roos van Dekama 20
1183 KT Amstelveen
tel: 020 6439019 / fax: 020 4560813
e-mail: amstelveen@spelwaterland-amstelland.nl

Vraag

Mijn kind is brandwondenslachtoffer en het gaat naar de omstandigheden goed. Dus eigenlijk moet het met mij als ouder ook goed gaan, maar dat kan ik nu niet echt zeggen.
Ik vergeet regelmatig dingen, op het werk kan ik me vaak slecht concentreren en ook slaap ik niet goed. Laatst zei iemand tegen mij: “misschien komen al die spanningen van de beginperiode er nu pas uit”. Kan dit? En wat kan ik er aan doen?

Antwoord

Als het naar omstandigheden goed gaat met uw kind, betekent dit niet automatisch dat voor u alles weer gewoon moet zijn. De nacht van de ramp, het zoeken naar uw kind en de soms lange ziekenhuisopnames zijn herinneringen die nog dagelijks invloed kunnen hebben op uw leven. Ouders kunnen net zoals hun kind problemen hebben als gevolg van de ramp, wat zich kan uiten in bijvoorbeeld concentratie problemen en slecht slapen. Ook ouders hebben er baat bij om te praten over hun angsten, over hun zorgen over de toekomst van hun kind. Vaak werkt het zo dat ouders pas aan zichzelf toekomen als de kinderen weer redelijk functioneren.

U kunt altijd via Het Anker een gesprek aanvragen met iemand van het Nazorgcentrum om samen te onderzoeken of uw klachten samenhangen met de ramp en wat u op dit moment nodig hebt.

Vraag

Mijn dochter heeft antidepressiva voorgeschreven gekregen van de huisarts. Nu hoor of lees ik de laatste tijd niet zulke mooie berichten over het gebruik van antidepressiva.
Kan ze niet beter stoppen met die medicijnen?

Antwoord

De Faculteit van Farmaceutische Wetenschappen te Utrecht heeft een brochure uitgebracht:
Stoppen met antidepressiva.
Deze brochure kan je bestellen door het overmaken van € 2- op giro 228947 t.n.v. U.U.,
faculteit Farmaceutische
Wetenschappen, Utrecht o.v.v. publicatienummer PUG/02-3, uw naam en adres.
Deze brochure is tevens te downloaden via de volgende link:
http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit/profielenorganis/organisatie/wetenschapswinke/25588

De brochure vermeldt o.a. dat bij ongeveer 70 % van de gebruikers de depressieve
verschijnselen verminderen.
Je hebt twee groepen antidepressiva. De keuze voor een antidepressivum wordt vooral
ook bepaald door de bijwerkingen. De antidepressieve werking is meestal pas na 2 tot
4 weken merkbaar. De bijwerkingen zijn echter al binnen een paar uur te
verwachten. Sommige bijwerkingen verminderen na verloop van tijd.

Redenen om te stoppen:
Wanneer na 6 weken geen effect merkbaar is kan de gebruiker in overleg met zijn arts
overwegen te stoppen of over te stappen op een ander middel.
Andere redenen om te stoppen kunnen zijn:
· de bijwerkingen zijn zo vervelend dat de voordelen van het gebruik van
antidepressivum niet opweegt tegen de nadelen;
· zwangerschap;
· de medicatie lijkt niet (meer) nodig.

Gevolgen van stoppen:
· De depressie kan terug keren.Om dit te voorkomen wordt een antidepressivum minimaal
4 tot 9 maanden na het verbeteren
van de oorspronkelijke klachten door gebruikt;
· Abrupt stoppen met een antidepressivum kan soms ontwenningsverschijnselen
geven. Geleidelijk afbouwen van een antidepressivum verkleint de kans op
ontwenningverschijnselen.

Tips bij het stoppen:
· Stop nooit op eigen houtje, maar overleg altijd met je/uw arts;
· Weeg voor- en nadelen van het antidepressivum zorgvuldig tegen elkaar af;
· Stop niet te snel met het antidepressivum, omdat het niet werkt. Het duurt vaak
2 tot 4 weken voor het middel effect heeft.

Als u besloten heeft te stoppen:
· Probeer te stoppen in een rustige tijd, zonder teveel veranderingen op komst;
· Onderhoud goed en regelmatig contact met uw arts zowel voor, als tijdens, als na het
stoppen;
· Stop niet in 1 keer, maar bouw het gebruik langzaam af in ongeveer 4 weken;
· Vraag iemand uit uw omgeving om samen met jou/u alert te zijn op een eventuele terugkeer van de depressie

Voor meer informatie over depressie en het gebruik van antidepressiva, kunt u terecht bij uw arts of apotheker.
Ook kunt u (gratis) bellen met de ‘De Geneesmiddel Infolijn’, telefoon 0800-0998877

Vraag

Waar komen de korstjes op de hoofdhuid vandaan en is er wat aan te doen?

Antwoord

Dit verschijnsel doet zich vaak voor en wordt veroorzaakt door een overmatige aanmaak van nieuwe huid. Je kunt bij de huisarts een recept voor 5% salicylzuur in medicinale olie vragen en hiermee ’s nachts je hoofdhuid insmeren. Dit er ’s morgens weer uitwassen met gewone, milde shampoo(Ph neutraal). Als de klachten verdwenen zijn, kun je volstaan met een onderhoud van 1 á 2 keer per week.
Bij hardnekkige ernstige klachten kan overwogen worden de hoofdhuid onder verdoving volledig te laten reinigen. Dan moet ook het haar worden verwijderd. Dit is dus nogal een ingreep.

Vraag

Is het zinvol om als getroffene een algehele periodieke controle te ondergaan?

Antwoord

Als er geen klachten zijn, is dit niet zinvol en onnodig belastend. Wel wordt aangeraden bij het minste wondje dat niet geneest, of bij klachten, contact te zoeken met een specialist. Wondjes kunnen een nadelig effect hebben op het hele lichaam omdat zij de conditie ondermijnen. Als er op dit moment, na 5 jaar, nog problemen zijn bij het functioneren, is het verstandig met je specialist na te gaan of er een hersteloperatie nodig is.

Vraag

Als je steeds een druppelende neus hebt, kan dit ook door de brand komen?

Antwoord

Een druppelende neus duidt op een verhoogde gevoeligheid aan de bovenste luchtwegen en kan veroorzaakt worden door beschadiging van de slijmvliezen. Als je er last van hebt kun je het beste advies vragen aan de kno-arts.

Vraag

Als je een medische tatoeage wilt laten aanbrengen op getransplanteerde huid, is dat dan schadelijk?

Antwoord

Het beste is wel 5 jaar te wachten. Geadviseerd wordt dit wel door een deskundig centrum te laten uitvoeren. Je moet er wel rekening mee houden dat een getransplanteerde huid een kleurverschil geeft en dat het een vlekkerig effect zou kunnen geven.

Vraag

Is het te verwachten dat er nu nog veranderingen optreden in de huid die verbrand is geweest?

Antwoord

De huid die uit zichzelf genezen is (dus niet getransplanteerd) zit nu in de eindfase en zal waarschijnlijk niet meer veranderen. Soms geven patiënten echter aan dat het toch in de periode 5 tot 10 jaar nadien nog verbeterd is.

Vraag

Kan huid die lelijk hersteld is, nu nog opnieuw getransplanteerd worden?

Antwoord

Transplantatie is mogelijk, maar geeft geen garantie op verbetering. Als de littekens echt heel lelijk zijn, wordt dit wel gedaan.

Vraag

Kan het zijn dat het soms aanvoelt, bijvoorbeeld tijdens het zwemmen, dat getransplanteerde huid loslaat?

Antwoord

Ook dit is waarschijnlijk een gevolg van de verstoorde gevoeligheid van getransplanteerde huid. Deze voelt anders aan. Je hoeft echter niet bang te zijn dat de huid loslaat.

Vraag

Wat zijn de verwachtingen voor de getransplanteerde huid?

Antwoord

De dikte van het transplantaat is bepalend. Hoe dikker het transplantaat hoe meer kans dat de talgproductie niet op gang komt. Dit resulteert in kloofjes. Het is dan ook van groot belang dat de huid goed ingesmeerd wordt, soms meerdere keren per dag. Ook als je er nu niet direct baat bij hebt, is het van belang voor later. Getransplanteerde huid heeft een andere gevoeligheid. Het blijft doffer aanvoelen. Hoe beter de zenuw herstelt hoe beter de zweetfunctie terugkomt. Transplantatie kan er de oorzaak van zijn dat je meer last hebt van koude dan van warmte.
Haargroei komt meestal niet terug in een diep verbrand gebied.

Vraag

Wat zijn de vooruitzichten voor getroffenen met beschadigde longen?

Antwoord

Longschade kan veroorzaakt worden door verbranding en/of door roet en andere deeltjes die ontsteking veroorzaken. Deze ontsteking of verbranding geeft littekenweefsel. Littekenweefsel op de longen geeft vermindering van de longcapaciteit, waardoor deze minder goed functioneren. Dit kan vooral problemen geven bij het sporten.
Indien het slijmvlies binnen de luchtpijp beschadigd is, kan er hypergevoeligheid optreden, waardoor je sneller gaat hoesten en de longen en luchtpijp eerder geprikkeld raken.

Het is moeilijk te voorspellen wat de vooruitzichten zullen zijn. Meestal treedt er geen volledig herstel op, maar de schade wordt meestal ook niet slechter. Roken heeft echter zeker een negatief effect. De klacht dat er veel en vaker wordt gehoest, kan wel verklaard worden vanuit de verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen.

Advies voor allen die hier klachten over hebben: ga naar de longarts. Dit hoeft niet echt een longarts te zijn met ervaring met brandwonden. Elke longarts kan hier iets over zeggen.

Vraag

Ik heb last van koude handen of voeten. Kan ik hier wat aan doen?

Antwoord

Bij Het Anker horen we regelmatig dat jongeren met brandwonden vaak last hebben van koude lichaamsdelen. Met name handen voeten voelen veelvuldig erg koud aan. Dit kan komen omdat de doorbloeding niet optimaal is. Een oplossing kan zijn om, via je huisarts, fysiotherapie aan te vragen. Regelmatig fysiotherapie kan goed helpen om de bloedcirculatie weer beter te laten verlopen met als gevolg dat de klachten minder worden of zelfs helemaal verdwijnen. In hoeverre fysiotherapie vergoed wordt is afhankelijk van je ziektekostenverzekering. Informeer bij je verzekeraar over de vergoedingsvoorwaarden.

Vraag

Is het een probleem om zwanger te zijn als je brandwondenlittekens hebt op en om je buik?

Antwoord

Gelukkig blijkt dat littekens over het algemeen een zwangerschap niet in de weg staan. Ondanks de littekens past de huid op de buik zich aan en rekt, waarschijnlijk onder invloed van hormonen voldoende uit. Misschien blijft de huid wel wat strakker en zal je wat meer moeten masseren maar dit vormt geen bezwaar. Als de borsten ook littekens hebben kan het geven van borstvoeding wel problematisch zijn.

Er zijn tientallen vrouwen met littekens op hun buik die zwanger zijn geworden en kinderen hebben gekregen. Onder deze vrouwen zijn er enkele die het prima vinden daar iets over te vertellen en daarover gebeld kunnen worden. Mocht je vragen hebben of in contact willen komen met één van de vrouwen die ondanks de littekens kinderen heeft gekregen neem dan contact op met Het Anker.

Vraag

Alweer een opname. Gedurende mijn ziekenhuisopname van drie maanden ben ik zes maal geopereerd en inmiddels ben ik nu alweer 2 maanden druk met mijn revalidatie. Nu heb ik te horen gekregen dat ik binnenkort weer geopereerd moet worden aan mijn handen. Het idee dat ik weer onmachtig in zo’n ziekenhuisbed lig en alles gewoonweg weer moet ondergaan maakt mij zo bang dat ik er ’s nachts gewoonweg niet van kan slapen. Mijn verstand zegt het moet want het gaat er natuurlijk om dat ik mijn handen weer beter kan gebruiken maar mijn gevoel maakt mij angstig.

Antwoord

Het is verstandig om contact op te nemen met de nazorgverpleegkundige van het brandwondencentrum of ziekenhuis waar je geopereerd wordt. Wanneer men op de hoogte is van jouw gevoelens kunnen ze hierop inspelen en de nodige hulp en ondersteuning bieden. Tevens is het vertrouwen hebben in de arts natuurlijk ook heel belangrijk. Het helpt misschien om te weten dat veel mensen dezelfde problemen hebben en door extra begeleiding het gevoel hebben de regie weer zelf in handen te hebben.