Nieuws over (Her)inrichting pand Hemel, WirWar, Blokhut

Vorig jaar heeft de gemeente gezamenlijk het initiatief genomen om Café de Hemel en de overige panden aan de haven 154-156 weer zodanig in te richten dat ze toegankelijk worden. Partijen die daar ook al mee bezig waren, de BSNV (Belangenvereniging getroffenen) en de SNN (Belangenvereniging ouders/familieleden van overleden kinderen) zijn hier uiteraard bij betrokken. Achter de schermen heeft wethouder Runderkamp veel overleg gevoerd met als resultaat dat de herinrichting nu daadwerkelijk ter hand kan worden genomen. Van belang is te melden dat er niets zal gebeuren zonder overleg met betrokkenen (BSNV en SNN)

Stand van zaken tot heden: er wordt geïnventariseerd wat er allemaal moet gebeuren. Er wordt een definitieve financiële planning en tijdsplanning gemaakt die aan partijen voorgelegd zal worden. Bedoeling is om z.s.m. het de Café Hemel in zijn oude staat te krijgen. De overige ruimten worden in ‘casco’ staat gebracht. Er worden nu eerst film- en foto-opnamen gemaakt. Daarna wordt alles opgeruimd en opgeslagen zodat de aannemer aan de slag kan. Alvorens dit kan moet er natuurlijk nog wel e.e.a. door het college van B en W en de gemeenteraad besloten worden. Binnenkort is er overleg met eventuele gegadigden om de overige ruimte te exploiteren.