Speciaal loket voor nazorg slachtoffers (NHD)

Ook na dit jaar blijft er behoefte aan nazorg bestaan bij de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam. KPMG bepleit een apart loket voor de getroffenen. De nazorg moet zich met name richten op (ernstige) slachtoffers en hun naasten. Het loket kan onderdeel zijn van het WMO-loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente Edam-Volendam, aangevuld met een vrijwilligersorganisatie. Op basis van onderzoek concludeert KPMG dat de behoefte aan nazorg is afgenomen.

Toch wordt ervan uitgegaan dat aanbod ook in de toekomst nodig blijft. Daarbij moet speciaal aandacht worden besteed aan de relatief kleine groep met ernstige psychosociale en lichamelijke klachten. Begeleiding is nodig op vier gebieden: medisch, praktisch, arbeid en scholing. Volgens het rapport blijft het belangrijk om extra steun te bieden aan individuen die daar mogelijk blijvend behoefte aan hebben. Omdat niet te voorspellen is hoe het in de toekomst gaat, wordt geadviseerd er rekening mee te houden dat op lange termijn behoefte aan nazorg blijft bestaan.