Speech Loek Kras bij voorstel ontslag Jaap Bond

12 september 2007 Terug naar nieuwsarchief

Volendam dinsdag 11september 2007

Geachte raad, college en andere aanwezigen,

Voor mij persoonlijk is dit een zwarte dag in mijn politieke loopbaan. Het gaat vandaag over het definitieve besluit tot het ontslag van wethouder Bond, in vervolg op de aangenomen motie van wantrouwen van afgelopen donderdag 23 augustus.

De aanleiding vormde de uitlatingen van wethouder Bond op een Internet forum. Hij ventileerde hierop regelmatig zijn mening vaak in confrontatie met anonieme personen. Personen die zonder verantwoording af te leggen aan wie dan ook en zonder specifieke kennis van zaken van alles uitkramen en daarbij regelmatig allerlei mensen lukraak beschuldigen en beschadigen.

Persoonlijk ben ik een grote tegenstander van het feit dat bestuurders, maar zeker ook raadsleden hun mening ventileren op dergelijke anonieme forums. Laat staan op eigen websites. Hierop worden vaak hele en halve onwaarheden en uit hun context gerukte beweringen en toespelingen gespuid. Helaas is de aantrekkingskracht voor sommigen om op een dergelijke manier met anderen te “communiceren” te groot.

Ik hecht eraan naar buiten te treden met hoe ik in deze, voor mij zeer belangrijke kwestie, sta. Mijn persoonlijke integriteit is ernstig in het geding als ik geen duidelijkheid verschaf in deze complexe situatie, waar de gewone betrokken burger weinig meer van snapt. Dat komt omdat persoonlijke belangen en ego, indianen verhalen in de pers en in de wandelgangen alsmede politiek spelletjes in deze zaak een rol spelen.

Terugkomend op de zaak zelf. Het al dan niet terecht zijn van het ontslag van wethouder Bond. Ik betreur het ten zeerste dat het zover gekomen is. Het afgelopen 1 ½ jaar heeft wethouder Bond laten zien dat hij op diverse terreinen zijn mannetje staat. Vak – en dossierkennis gekoppeld aan doortastendheid en een tomeloze inzet. Allemaal zaken die ik heel graag bij een wethouder zie. Veel zaken zijn inmiddels in gang gezet mede door de inzet van wethouder Bond. De Pius X staat eindelijk op de agenda, allerlei bouwprojecten staan in de steigers, waarbij wethouder Bond, naar ik begrepen heb, een grote steun is voor wethouder Marisa Kes van Ruimtelijk Ordening. De gemeentelijke financiën zijn in deze korte tijd weer bijna op de rails, waarbij ik vanuit het ambtenaren corps heb begrepen dat wethouder Bond enorme kennis van zaken heeft en met grote voortvarend de zaken op financieel gebied heeft aangepakt. Op het beleid van deze wethouder valt inhoudelijk gezien dan ook weinig aan te merken.

Het is dan wrang dat deze wethouder gaat struikelen over een vaardigheid die de belangrijkste genoemd mag worden voor wethouders en bestuurders in zijn algemeenheid: communicatie. Communicatie, één van de hoofditems van Recht door Zee vanaf de oprichting. Communicatie in al zijn verscheidenheid naar bestuurders, raadsleden, burgers en alle interne en externe personen en organisaties waar een wethouder mee te maken krijgt. Goede communicatie waarbij de waarheid, het Recht door Zee zijn, zeker niet geschuwd hoeft te worden.

Op dit punt heeft wethouder Jaap Bond dan ook in mijn ogen gefaald. In de raad van donderdag 23 augustus heb ik tegen de motie van wantrouwen gestemd en ben de wethouder dus blijven steunen, om dat ik de wethouder nog een kans wilde geven aan zijn communicatie te gaan werken, gezien zijn verdere prima optreden als wethouder. Daarbij wil ik wel aantekenen dat ik de gewraakte opmerkingen van wethouder Bond op het forum en de relatie die hij daar legde naar de nieuwjaarsbrand en verder de persoonlijke beschuldigingen die hij richtte naar een aantal mensen toe, volstrekt afkeur.

De motie van wantrouwen werd door een meerderheid van de raad aangenomen, wat in feite betekent dat een wethouder de kans krijgt om de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Wethouder Bond zegde dat niet met zoveel woorden toe, maar uit zijn woorden “er komt een kort briefje vrijdag of maandag, waarvan de inhoud duidelijk mag zijn” gaf hij mij en de meerderheid van de raad de zekerheid dat hij binnen enkele dagen inderdaad de eer aan zichzelf zou houden. Hierop is hij terug gekomen. Er kwam inderdaad een brief, geen korte maar een lange, waarin hij kenbaar maakte dat hij niet vrijwillig zijn ontslag in zou dienen en tevens nog voor flink vuurwerk zou gaan zorgen.

Wethouder Bond heeft dus gekozen voor een andere insteek. De nieuwjaarsbrand, de kermis, het veiligheidsbeleid en een vermeende onveilige horeca worden erbij gehaald. Het is nu dus een politiek spel geworden vol mistgordijnen en valkuilen, waarin ik geen deelnemer wens te zijn. Ik wens geen verantwoordelijkheid te dragen voor gedane en toekomstige publicaties van wethouder Bond, waar ik inhoudelijk gezien, geen enkele invloed op kan uitoefenen. De grootste verantwoordelijke voor het ontslag van wethouder Bond is naar mijn mening wethouder Bond zelf. Een man met zoveel politieke ervaring die na vele waarschuwingen zo in de fout gaat mag met zijn vinger niet naar anderen wijzen. Behalve de wethouder zelf is verder de hele gemeente, het gemeentebestuur de coalitie en niet in de laatste plaats Recht door Zee beschadigd. Dit is dan ook de reden dat ik – waarschijnlijk in tegenstelling tot de rest van mijn fractie – vóór de motie van ontslag zal stemmen.

Ik voel me verder genoodzaakt gezien alle interne botsingen in deze affaire en de tegen stellingen die dat heeft opgeleverd binnen Recht door Zee, om op korte termijn uit Recht door Zee te stappen en op persoonlijke titel deze raadsperiode uit te zitten. Dit is voor mij een zeer pijnlijke beslissing, die ik niet lichtvaardig neem. De omstandigheden laten mij echter geen keus

Loek Kras