Unieke uitgave nav ramp Volendam: Eerste handboek fysio- en ergotherapie bij brandwonden

2 januari 2006 Terug naar nieuwsarchief

‘Fysio- en ergotherapie bij brandwonden’. Het boek is het resultaat van goede samenwerking tussen de Brandwonden Stichting en de Stichting Slachtoffer Nieuwjaarsbrand Volendam. Het boek zal een belangrijke bijdrage geven aan de kwaliteit van de behandeling en revalidatie van brandwondenslachtoffers. Vrijdag 23 december ontvangen de sponsors van het boek, Tafelronde Alkmaar zes, Tafelronde Alckmaer 190 het eerste exemplaar. Direct na de ramp in Volendam ontstond er een nauwe samenwerking tussen de Brandwonden Stichting en de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV). De Brandwonden Stichting werd op diverse fronten ingeschakeld om nazorg te verlenen en voorlichting te geven. Eén van de problemen die zich bij de nazorg voordeed, was het tekort aan ervaring en kennis bij fysio- en ergotherapeuten ten aanzien van de revalidatie van brandwonden. Om voor de toekomst dit probleem te minimaliseren werd besloten om een handboek te maken voor deze groep hulpverleners.

Henny Schouten, projectleider van het handboek en zelf fysiotherapeut aan het brandwondencentrum Beverwijk, zag dit probleem ook bij andere brandwondenpatiënten: ‘Volendam legde de problemen goed bloot, maar we krijgen eigenlijk uit heel het land vragen van fysiotherapeuten en ergotherapeuten betreffende de behandeling van brandwondenpatiënten. Deze vragen komen met name vanuit de ziekenhuizen, revalidatiecentra en eerstelijnspraktijken. Daarom leek het ons goed om de behandeling van brandwondenpatiënten in boekvorm uit te geven. Dat dit het ‘Handboek voor fysiotherapie en ergotherapie bij brandwonden’ geworden, een unieke uitgave waarin de fysio- en ergotherapeuten van de drie brandwondencentra samen de optimale zorg hebben beschreven.’

Financiële ondersteuning
Tafelronde Alkmaar zes, Tafelronde Alckmaer 190 zetten zich na ramp actief in om geld bijeen te brengen voor hulp aan de slachtoffers in Volendam. Graag wilden zij het geld besteden aan concrete projecten. In samenspraak met de SSNV werd daarbij o.a. gekozen voor financiering van de totstandkoming van dit boek. De Brandwonden Stichting heeft gezorgd voor de uitvoering van dit project en treedt op als uitgever. De fysiotherapeuten en ergotherapeuten van de drie Nederlandse brandwondencentra vormden daarbij de redactie. Daarom ontvangen de heren Stephan Rijnaarts (Tafelronde Alkmaar zes), Hugo den Hartog en Will Vendel (Tafelronde Alckmaer 190) vrijdag aanstaande om 19.30 uur op het landgoed van familie van der Horst aan de Uiterdijk 5 te Akersloot, het eerste exemplaar.

Bestellen
Eén van de doelstellingen van de Brandwonden Stichting is het optimaliseren van de behandeling van brandwonden. Het ‘Handboek Fysiotherapie en Ergotherapie bij Brandwonden’ levert daar een expliciete bijdrage in op het terrein van de paramedische zorg. Daarom is het boek voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en revalidatieartsen gratis te bestellen bij de Brandwonden Stichting. Mocht u aanwezig willen zijn bij de uitreiking van het eerste exemplaar, dan kunt u zich aanmelden bij de persvoorlichter van de Brandwonden Stichting, Bas de Boer: (0251) 27 55 32, info@brandwonden.nl