Volendam houdt zelf nazorg brand in huis (NHD)

2 november 2006 Terug naar nieuwsarchief

Er komt in Volendam een nieuwe aanpak voor de nazorg aan slachtoffers van de nieuwjaarsbrand. De gemeente krijgt hiervoor extra rijksgeld. Volendam wil hiermee de rol van centrum Het Anker overnemen, dat ophoudt te bestaan.

Het centrum voor reïntegratie en nazorg Het Anker is direct na de nieuwjaarsbrand voor een periode van 5 jaar opgezet met rijkssteun. Nu dat centrum formeel op 1 januari de deuren sluit, is overlegd over hoe de nazorg de komende jaren op een andere manier kan worden ingevuld. Daarbij is het plan dat in de eerste plaats de direct getroffen mensen – slachtoffers en ouders van overleden jongeren – alle aandacht krijgen. Voor een grote groep zal de vraag naar nazorg en begeleiding veranderen, maar vaststaat dat Volendam die extra aandacht nog lang niet kwijt wil.

De gemeente wil nu de functionarissen – onder wie een nazorgmakelaar – onderbrengen bij een eigen loket. Dat wordt dan een aanvulling op de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat betekent voor de gemeente voor de komende anderhalf jaar een uitgave van bijna vier ton. Zij kan hiervoor nog geld putten uit het budget dat het Rijk beschikbaar heeft.

Burgemeester Van Beek vertelde tijdens de boekpresentatie van Maria Klein Beernink al dat hij er vertrouwen in heeft dat de gemeenteraad op 2 november akkoord gaat met het raadsvoorstel. Vanavond is het Raadsplein, om 19.30 uur bij het Hoogheemraadschap aan de Schepenmakersdijk in Edam en komt het voorstel met betrekking tot de organisatie van de nazorg en reïntegratie direct aan de orde. Alle betrokkenen, getroffenen en supporters zijn van harte welkom om vanaf de publieke tribune door middel van hun aanwezigheid het belang van de nazorg in de toekomst te onderstrepen.