Wethouder Bond weg (Stadskrant)

12 september 2007 Terug naar nieuwsarchief

Tijdens een extra raadsvergadering, dinsdagavond, waarin een motie van wantrouwen tegen wethouder Bond centraal stond, heeft de wethouder de stemming niet afgewacht en zelf zijn ontslag ingediend. Dit gebeurde niet zonder slag of stoot: Jaap Bond, die door zijn fractie (RDZ) en coalitiegenoot VD’80 geprezen werd om zijn vakkennis en doorzettingsvermogen, maar door een raadsmeerderheid verguisd om zijn communicatie en gedrag, zocht frontaal de aanval richting gemeenteraadsleden van met name de VVD en het CDA. Zelfs Greta Blakborn van GroenLinks kreeg een veeg uit de pan. De toehoorders zagen in het verbale geweld opnieuw de bevestiging dat Bond niet geschikt is voor een representatieve functie als wethouder.

De vergadering van dinsdag ging veel minder over beleid, toch de wens van de wethouder, dan over personen. Wethouder Bond legde verbanden tussen vriendschappen van de CDA-fractievoorzitter Loege Schilder en Niels Veerman, eigenaar van ’t Gat van Nederland. Ook meldde hij en passant dat Greta Blakborn mogelijk belangen zou hebben bij het welvaren van ’t Gat, doordat haar familie mede-eigenaar is van het horecapand. Veel raadsleden reageerden verbijsterd. De burgemeester probeerde reacties in te tomen, wat hem ook lukte, door te stellen dat insinuaties niet als feitelijkheden gebracht konden worden.

Even daarvoor had de getergde wethouder nog wel geprobeerd om zijn positie uit te leggen. Hij beschuldigde de raad van politieke opzet. Krachten in de politiek en de horeca hadden er belang bij dat hij moest wijken. Het ging weldegelijk om zijn manier van aanpak (‘Recht door zee, hard maar eerlijk’) en niet om de gewraakte opmerkingen van Bond, gedaan in een discussie op een forum. “Afgaande op wat ik de laatste weken heb ondervonden, snapt een meerderheid van de gemeenschap wat er echt aan de hand is.”

Toch gaf de wethouder geen verdere invulling aan deze beschuldigingen, daarvoor bleef hij te veel steken in zijn woede. Hij richtte die met name op Wim Runderkamp, raadslid van de VVD. Runderkamp, niet te verwisselen met wethouder Wim Runderkamp (VD’80), zou een provocerend affiche met daarop beledigende teksten over Jaap Bond hebben doorgestuurd per e-mail. De bewijzen werden raadsbreed uitgedeeld. “Over fatsoen gesproken. En dan later zet diezelfde Runderkamp zijn handtekening onder een oproep om elkaar niet te beschadigen.” Ook de teneursetting van persberichten van het CDA en de VVD stelde Bond aan de kaak. Pure stemmingmakerij, vond hij, “niet in pas met ons veiligheidsbeleid voor de horeca tijdens de kermis.” Runderkamp verdedigde zich door te stellen dat hij het als galgenhumor had gezien en het affiche alleen aan enkele vrienden had doorgezonden. “Ik heb het niet gemaakt.” Bond herhaalde wat hij twee weken eerder ook had gezegd. “Ik sta in essentie nog steeds achter de uitspraken die ik op het forum heb gedaan. Ik had het alleen anders moeten formuleren.”

Toch waren juist die uitspraken voor een raadsmeerderheid de druppel die de emmer deed overlopen. Jaap Bond had op een forum een link gelegd tussen het CDA en de Nieuwjaarsramp in 2001. Ook legde hij verband tussen de wijze van ondernemen van Jan Veerman (’t Hemeltje) en de familie Veerman (’t Gat van Nederland en het Havengat).
De PvdA, met VD’80 coalitiegenoot van RDZ, de partij van Bond, had opnieuw de sleutel in handen en draaide dinsdag definitief de deur op slot voor wethouder Bond. “Het was niet de eerst keer dat u over de scheef ging Samen met het feit dat u ons de vorige raad verkeerd heeft voorgelicht over uw opstappen, zullen wij op basis van uw verbale en non-verbale communicatie opnieuw voor ontslag stemmen,” aldus Janneke Rijpstra.

Dat deden de fracties van het CDA, VVD, Gemeente-Belangen en GroenLinks ook, waardoor het pleit beslecht werd. VD’80, die al eerder bij monde van fractievoorzitter Johan Koning had aangegeven de uitspraken van de wethouder te betreuren, zag niets in de motie van wantrouwen. “Een motie van afkeuring is voor ons ver genoeg.” VD’80 en RDZ wezen dinsdagavond op het belang van de wethouder in de huidige coalitie. “Deze stap zorgt voor vertraging van zeer goed beleid. Daarbij is deze wethouder de motor op tal van belangrijke terreinen.”

Voor RDZ werd de avond nog wranger toen bleek dat raadslid Loek Kras afstand nam van zijn fractie. “Dit is voor mij een zwarte dag in m’n politieke loopbaan. Mijn persoonlijke integriteit staat op het spel. Ik heb intern al eerder aangegeven niet achter de deelname van Jaap Bond op het forum te zijn. Ik heb me in eerste instantie loyaal opgesteld, maar nu hij het op deze confrontatie laat aankomen, kan ik niet anders dan tegen hem stemmen. Bond heeft communicatief gefaald en de reden dat hij moet verdwijnen heeft hij aan zichzelf te danken.”
Daarmee is de politieke chaos voorlopig compleet. De stemverklaring van Kras betekent een scheuring van de RDZ-fractie. Kras gaf dinsdag aan voorlopig als eenmansfractie verder te gaan. Wat het ontslag van wethouder Bond en de scheuring van RDZ betekent voor de huidige coalitie blijft voorlopig nog even raden. RDZ heeft deze week al aangegeven niet met de PvdA verder te willen. Piet Reijers, fractievoorzitter RDZ, wilde dinsdagavond echter nog geen definitieve conclusies trekken. “Eerst moeten de kruitdampen opgetrokken zijn.”

De vergadering eindigde net zo onduidelijk als de toekomst van de huidige coalitie: doordat de wethouder op het laatst zelf zijn ontslag indiende, was de motie waarschijnlijk niet rechtsgeldig. Toch werd er gestemd, waarbij de vraag open bleef staan of Jaap Bond nu per direct of over maximaal een maand de politieke arena verlaat.