Willem van Beek, burgemeester van de gemeente Edam- Volendam: ‘De brand heeft enorme invloed gehad op de levens van veelal jonge mensen’.

‘Misschien wel de lastigste opdracht die ik ooit heb mogen geven’. Zo omschrijft de heer van Beek, burgemeester van Edam-Volendam de opdracht interim-management voor het Centrum voor Reïntegratie en Nazorg Het Anker.

Het Anker coördineert en organiseert de nazorg voor getroffenen, slachtoffers, nabestaanden, familie en overige betrokkenen bij de brand in de nieuwjaarsnacht van 2001 in café de Hemel. Het centrum biedt ondersteuning op diverse terreinen. In de loop van het traject zijn de accenten van de ondersteuning verschoven. Waar eerst vooral de informatiefunctie, de medische behandeling en de coördinatie van veel praktische zaken centraal stond, treden nu andere aspecten op de voorgrond: Reïntegratie naar de arbeidsmarkt, studiebegeleiding, het realiseren van (aangepaste) stageplaatsen, het organiseren van sociale steun en monitoring van de groep van getroffenen. Het Anker draagt daarnaast bij aan diverse onderzoeken van onder andere TNO en het Nivel. Onderzoeken naar de gevolgen voor slachtoffers en familie, maar ook onderzoek gericht op preventie en nazorg.

Medio maart 2005 zocht Het Anker een nieuwe directeur. Vanwege het tijdelijk karakter van de werkzaamheden werd gekozen voor externe (interim) invulling van de functie. Belangrijkste taak, naast de aansturing van medewerkers en het onderhouden van contacten met de doelgroep was het opnieuw bepalen en realiseren van de kwantitatieve en kwalitatieve inzet in het centrum.

‘De brand heeft enorme invloed gehad op de levens van veelal jonge mensen, hun familie en vrienden. Wij wilden dan ook een betrokken directeur, die zich kan inleven in de situatie van de slachtoffers en kennis heeft van zorg en management. De bedrijfsvoering van het Centrum dient echter ook op orde te zijn. Daarom zochten we een directeur die empatische èn zakelijke kwaliteiten heeft. De werkzaamheden voor het Anker vinden voor een deel s avonds plaats, daarom was flexibiliteit ook van belang. Maar we hebben eigenlijk vooral op persoon gekozen.

Het bleek een goede keuze. Er was snel verbinding met de medewerkers en directe betrokkenheid met de getroffenen. Ook de meer zakelijk kanten van de opdracht zoals het leveren van de begroting en de managementrapportages waren goed verzorgd. BMC bood op de gewenste aspecten kwaliteit.

BMC kenden we van een andere opdracht die binnen onze gemeente uitgevoerd werd. BMC sprak mij ook aan omdat het bureau werkt met schaduwmanagement en duidelijke afspraken maakt. Dat biedt garanties voor de kwaliteit van en continuïteit in de opdracht, aspecten die in de nazorg van extra groot belang zijn. Daarnaast is de expertise binnen BMC breed, we hebben voor deelprojecten van deze expertise gebruik kunnen maken. In Edam-Volendam zijn we overigens terughoudend met het inschakelen van externe bureaus, reden te meer om een zorgvuldige afweging te maken.

We onderzoeken nu op welke wijze we de nazorg vorm kunnen geven na 2006. De expertise die binnen Het Anker opgebouwd is, is uniek. Toch hopen we dat we deze expertise nooit ergens anders hoeven in te zetten’.